Deelnemersreglement

Aanbod producten

Minimaal 90% van het aanbod dient te bestaan uit edelstenen/mineralen/fossielen en producten waar deze in verwerkt zijn. 10% van het aanbod mag bestaan uit aanverwante producten.
Heb je hier vragen over? Neem contact op met de beursorganisatie via info@mineralxpo.nl

Fake, manmade, labgrown en gezondheidsrisico's

Het is op MineralXpo toegestaan om manmade, labgrown en behandelde mineralen te verkopen, mits duidelijk vermeld. Het moet voor de bezoekers van onze beurs duidelijk zijn wat zij kopen. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om producten onder valse voorwendselen aan onze bezoekers te verkopen! Mochten wij als organisatie signalen ontvangen dat er exposanten zijn die zich hier niet aan houden dan zullen wij deze er op wijzen.  Indien je je hier niet aan houdt kan dit uitsluiting van deelname in de toekomst inhouden.

Er is veel discussie over de verkoop van het product Andara glas. Enerzijds een geologische kant, anderzijds een spirituele kant. Verkoop van Andara glas is op MineralXpo niet toegestaan. 

Wij eisen van onze exposanten dat de verkoop van radioactieve of producten die anderszins gevaarlijk zijn voor de gezondheid (denk bijvoorbeeld aan asbest houdende mineralen) op een veilige manier en volgens de Nederlandse wet gebeurd. Zorg ervoor dat deze mineralen achter op de stand staan en goed beschermd verpakt zijn zodat bijvoorbeeld kinderen hier niet zomaar bij kunnen.

Deelnemersbewijs voor exposanten

Wij hebben veiligheid hoog in het vaandel staan. Per kraam ontvang je twee polsbandjes. Deze dien je gedurende het gehele weekend zichtbaar om je pols te dragen en te kunnen tonen indien hier om gevraagd wordt. Het is niet toegestaan de polsbandjes los bij je te dragen. Hier wordt streng op gecontroleerd.

Flyers, banners en het aanspreken van bezoekers

Op MineralXpo is het niet toegestaan om flyers te verspreiden vanaf een andere plek dan je eigen standplaats. 

Eventuele roll-up banners, posters en andere reclame-uitingen dienen uitsluitend achter/in je stand geplaatst worden. Mocht je een banner naast de stand willen plaatsen, overleg dit dan altijd met de beursorganisatie en je  buren. Het is niet toegestaan gangpaden te blokkeren. Het is niet toegestaan om posters op te hangen ergens anders dan in/achter je eigen stand.
Het is ten strengste verboden om vanuit gangpaden bezoekers aan te spreken, ongeacht de dienst/artikelen welke aangeboden worden. Mochten wij merken dat dit toch gebeurt, zijn wij genoodzaakt je te verwijderen van de beurs.

Nooduitgangen, brandslangen en gangpaden

Nooduitgangen, brandslangen en gangpaden voor standhouders (het pad waar je met een collega-standhouder rug-aan-rug staat) dienen ten alle tijden vrij gehouden te worden. Het is niet toegestaan om buiten de door jou gehuurde standruimte producten te plaatsen tenzij anders overeengekomen met de organisatie. Het is alleen in geval van nood toegestaan om een nooddeur te openen. Indien dit toch gebeurt kan dit tot directe uitsluiting van deelname in de toekomst  leiden.

Aankleden standplaatsen

De afmeting van de stands is 3m x 1m. Alle stands zijn overkapt met rode luifeltjes en zijn verlicht met vier tot zes gloeilampen. Hierbij is het niet toegestaan om de prikverlichting te vervangen voor eigen verlichting of voorwerpen aan de prikverlichting te hangen. Indien je iets aan/achter de stand wenst te bevestigen, dient dit met zelf meegebrachte klemmen te gebeuren. Gebruik van nietjes, spijkertjes, plakband etc. is niet toegestaan.

Je dient zelf een (tafel)kleed voor je stand mee te nemen om de stand aan te kleden. Deze dient tot aan de grond te reiken. Het creëren van een eigen ruimte (door middel van het afschermen van de zijkanten en achterkant van de stand) is toegestaan, mits dit niet de doorloop van je collega-exposanten blokkeert.

Prikverlichting

Het is niet toegestaan om de lampjes van de prikverlichting te wisselen voor eigen verlichting.

Uitbouwen en extra ruimte naast de stand

Om de gangpaden vrij te houden van obstakels is het nadrukkelijk niet toegestaan om je stand naar de voorkant of zijkant uit te bouwen. Het is dus helaas ook niet toegestaan om de extra ruimte tussen jouw stand en die van de buren vol te bouwen. Hier zal tijdens de opbouw op toegezien worden. Mocht je dit toch willen, dan kan je hier op voorhand extra m² voor bijboeken zodat wij hier rekening mee kunnen houden op de plattegrond. Een banner plaatsen tussen jouw stand en die van de buren mag alleen in overleg met de beursorganisatie en je buren.

Opslag

Mits afgedekt mag je van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag je spullen laten staan. Er zal gedurende de nacht bewaking aanwezig zijn. Echter, MineralXpo is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging voor, tijdens of na de beurs.

Te laat, ziekte of niet komen opdagen

De beurs begint beide dagen om 10:00 uur. Mochten wij merken dat je (zonder bericht) er niet bent, dan vragen wij aan je buren om de stand op te vullen en ben je de stand kwijt. Om dit te voorkomen, laat ons tijdig weten waarom je er (nog) niet bent. Als je het gehele weekend verhinderd bent zonder berichtgeving, is deelname voor een volgende beurs uitgesloten. Let op: annuleren kort voor de beurs bedraagt 100% annuleringskosten. Bij niet op komen dagen krijg je een boete en betaalt je 200% annuleringskosten. 

Wierook en kaarsen

Het is niet toegestaan om wierook te branden. In verband met brandveiligheid verzoeken wij je om kaarsen te gebruiken op batterijen.

Tot slot

Bovenstaande huisregels van MineralXpo dragen bij aan een positieve beleving onder collega-exposanten, bezoekers en organisatie. Ons verzoek om deze huisregels na te leven tijdens het beursweekend. Aanwijzingen van medewerkers of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met bovenstaande huisregels, dienen ten alle tijden stipt opgevolgd te worden.

Bij wangedrag naar collega exposanten, bezoekers of medewerkers van MineralXpo of het niet naleven van bovenstaande huisregels, zal per omgaande uitsluiting volgen voor toekomstige deelname. 
Mocht je in je omgeving iets opvallen, laat het de organisatie weten. De organisatie is te bereiken via mail: info@mineralxpo.nl

Tijdens het beursweekend is de organisatie bereikbaar via het beurstelefoonnummer dat gecommuniceerd wordt in de week voor de beurs.

Wij vertrouwen op je  begrip en medewerking en kijken weer uit naar een succesvol beursweekend!

Scroll naar boven